Jest to projekt dla rodzin i osób z problemami przejściowymi typu: zadłużenia( czynsze, należności za media, tzw. szybkie pożyczki), jak również z problemami z umieszczeniem dzieci w przedszkolu, żłobku, szkole. Brak pracy-poszukiwanie pracy. Chwilowy brak jednego z rodziców, zagrożenie wykluczeniem społecznym.

Rodzinom i osobom takim pragniemy służyć pomocą poprzez poznanie, zrozumienie, empatię ich problemów. Wiedząc, że w takich sytuacjach brak jest racjonalnego myślenia, wskazanie i ustalenie celów i planu wyjścia., czyli jak trafić w 10-tkę” a nie „ chybić celu”.

Misja zapewnia pomoc żywnościową, ubrania, artykuły gospodarstwa domowego w miarę posiadanych środków.