Jest to projekt dla rodzin, których sytuacja w każdej sferze życia jest wyjątkowo trudna. Projekt tej obejmuje rodziny gdzie dzieci są długotrwale chore , rodzice lub rodzic z tego powodu nie może podjąć pracy albo jest sam chory. Do tego dochodzą problemy finansowe, psychologiczne, brak wsparcia, odrzucenie, poczucie bezsilności. Misja stawia sobie za cel pozyskiwanie sponsorów do pomocy konkretnej rodzinie poprzez formę „ adopcji”. W tym projekcie pragniemy również zapewnić pomoc psychologa, psychoterapeuty.

Projekt ten realizowalibyśmy bez ograniczenia czasowego.
Podobnie jak w pozostałych projektach zapewniamy pomoc żywnościową, odzież, artykuły gospodarstwa domowego w miarę posiadanych środków.