Jest to projekt dla rodzin, osób, które pozostają w sytuacji wykluczenia społecznego przez dłuższy okres czasu i nie widzą szans na powrót do społeczeństwa. Najczęstszą przyczyną takiego stanu rzeczy jest długotrwałe bezrobocie, osadzenie w więzieniu, nałogi. Zadaniem Misji w tym projekcie jest rozwijanie postaw nastawionych na zmiany.

Główny cel znalezienie pracy, mieszkania, ułatwianie powrotu do normalnego życia w społeczeństwie. Walka z zagrożeniami społecznymi związanymi z uzależnieniami w sferze profilaktyki i terapii. Kontakt z odpowiednimi placówkami leczniczymi, pomocy społecznej. Rozwinięcie pozytywnego konstruktywnego sposobu patrzenia na swoje życie. Misja zapewnia pomoc żywnościową, ubrania, artykuły gospodarstwa domowego w miarę posiadanych środków.