Aktywna pomoc

Działanie Misji opiera się na aktywnej pracy wolontariuszy. Misja kładzie szczególny nacisk
na zaangażowanie młodzieży w proces pomocy potrzebującym, co pozwala jej przyjmować
w przyszłości postawę nastawioną nie tylko na zaspokajanie własnych potrzeb, ale też na
umiejętność dzielenia się z tymi, którzy nie mają Nadziei na lepsze jutro. Celem Misji jest
również rozpowszechnianie w społeczeństwie zasad etyki chrześcijańskiej i kształtowanie
postaw tolerancji religijnej wobec wszystkich wyznań i przekonań.
Misja zaprasza do współpracy zarówno instytucje, firmy, organizacje, jak też osoby prywatne.
Mamy zaszczyt i przyjemność zwrócić się również do Ciebie, abyś wniósł swój wkład
poprzez poświęcenie swego cennego czasu, podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem
życiowym w „ niesienie Nadziei, gdzie nie ma nadziei”. Może jesteś psychologiem a może
prawnikiem lub też posiadasz inne umiejętności i możesz wygospodarować kilka godzin w
miesiącu , aby wesprzeć tych, którzy Twojej wiedzy potrzebują- nie wahaj się i przyłącz się
do nas.

Wolontariusze

  • Anna Kubicka
  • Agnieszka Prokopczuk
  • Bartłomiej Popiołek
  • Michał Czapski